História ústavu chemických vied

S platnosťou od 1. 3. 1963 bola ako súčasť Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach založená Prírodovedecká fakulta, v rámci ktorej sa začali budovať štyri vedné odbory: matematika, fyzika, chémia a biológia, ktoré sa postupne rozširovali o ďalšie odbory.

Prvým sídlom spoločnej Katedry chémiebola budova na námestí Februárového víťazstva 9 v Košiciach (dnešná budova na ulici Park Angelinum 9). Výučba chémie sa začala úvodným ročníkom už v akademickom roku 1962/63. Pre experimentálnu výučbuboli chemické laboratóriá dočasne prepožičané od Hutníckej fakulty VŠT a Lekárskej fakulty UPJŠ alebo sa využívali provizórne priestory. V akademickom roku 1965/66 došlo k rozdeleniu spoločnej Katedry chémie na 3 samostatné katedry: Katedru anorganickej chémieKatedru organickej chémie  a Katedru fyzikálnej chémie. Adaptáciou a prístavbou objektov na Moyzesovej ulici č. 11 získala chémia svoje priestory, v ktorých sídli doteraz.

 

AKTUALITY

 

Pozývame Vás na konferenciu Ústavu chemických vied PF UPJŠ

New Trends in Chemistry, Research and Education 2020

ktorá sa uskutoční už tento piatok ONLINE, dňa 20.11.2020,  

od 9:00 na linku:  https://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-4ak-43z

 Po zadaní Vášho mena Vám bude umožnený prístup do online konferenčnej miestnosti.

 

PROGRAM KONFERENCIE nájdete v časti AKTUALITY

                                                                             Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

 

Prosíme Vás o registráciu na nižšie uvedenom linku do 09.11.2020:

https://forms.gle/ty9Xezo18ALAT6Y67  

 Abstrakty posielajte do 09.11.2020 na emailovú adresu  uchv.newtrends2020@gmail.com

 
Templát abstraktu nájdete na tomto linku: 
https://drive.google.com/file/d/1BirRpD2tVaevlKjC8edLROSWb3nTGUCU/view?usp=sharing
 
 
Poster je potrebné zaslať mailom do 14.11.2020 vo formáte pdf, rozmer A1 (594×841mm)
 
 
 
 
                                                                                         

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba